Blog | Regeneracja

Zmęczenie

Wydajność mięśni może być ograniczona przez procesy zachodzące wewnątrz komórek mięśniowych (zmęczenie obwodowe) ale również poprzez wpływ układu nerwowego, który je napędza (zmęczenie ośrodkowe). Dane wskazują, na zwykle mniejsza maksymalną dobrowolną siłę od rzeczywistej maksymalnej. To najczęściej głowa pierwsza odmawia posłuszeństwa w trakcie wykonywania wysiłków, a nie ograniczenia fizyczne, co wskazuje na istotny aspekt przygotowania mentalnego.

Zmęczenie jest odwracalnym zjawiskiem, spowodowanym przez cykliczną aktywność mięśni. Intensywne ćwiczenia prowadzą do spadku sprawności mięśniowej, która po czasie ulega regeneracji. Przyczyniają się do niego procesy zachodzące w układzie nerwowym oraz samych mięśniach.

rodzaje zmęczenia: obwodowe: W zmęczeniu obwodowym następuje zmniejszenie maksymalnej siły izometrycznej mięśni oraz spadek wydajności poprzez wolniejsze skracanie włókien mięśniowych.  Wysiłki krótkotrwałe o bardzo dużym obciążeniu: spadek stężenia ATP i fosfokreatyny; wzrost stężenia ADP, fosforanu nieorganicznego, IMP, amoniaku oraz jonów wodoru w komórce (zakwaszenie). Wysiłki długotrwałe: wyczerpanie wewnątrzmięśniowych zasobów glikogenu, odwodnienie i zaburzenie równowagi elektrolitowej oraz nagromadzenie wolnych rodników tlenowych. ośrodkowe: U jego podstaw leżą mechanizmy neuronalne. W trakcie wysiłku następuje nieoptymalna dobrowolna aktywacja ludzkich neuronów ruchowych i włókien  mięśniowych.  Odczuwalne zmęczenie poprzedza to fizjologiczne. Odpowiednia motywacja oraz trening zwiększają tolerancję na zmęczenie.


#more#morethantraining #fatigue #training #zmeczenie #fizjologia #fizjologiawysiłku

Źródła:
1.D. G. Allen, G. D. Lamb, H. Westerblad: „Skeletal Muscle Fatigue: Cellular Mechanisms”; Physiological Reviews, Volume 88Issue 1January 2008Pages 287-332
2. J. Górski red.: „Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego”, PZWL Wyd. Lekarskie, Warszawa 2019
3. M. Berchicci, F. Menotti, A.Macaluso, F. Di Russo: „The neurophysiology of central and peripheral fatigue during sub-maximal lower limb isometric contractions”, Front. Hum. Neurosci., 15 April 2013
4. S. C. Gandevia; „Spinal and Supraspinal Factors in Human Muscle Fatigue”, Physiological Reviews, Volume 81Issue 4January 2001Pages 1725-1789

Mogą Cię również zainteresować:

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google