Współpraca

Chcemy wyników.
Chcemy progresu.
Chcemy być lepsi.
Taka nasza natura.

Skoro tu zajrzałeś też pewnie myślisz o tym, aby usprawnić swoje możliwości wysiłkowe. Nie ważne czy Twoim celem jest ponadprzeciętna siła, rozwijanie mocy, poprawa wytrzymałości, skoczności, praca nad gibkością, bądź też zwinność niezbędna do dyscypliny sportowej, którą trenujesz.

Niezależnie czy jesteś amatorem, czy profesjonalistą, czy trenowałeś wcześniej regularnie, czy może po prostu czujesz głód ruchu i potrzebujesz osoby która zmotywuje Cię do regularnych treningów, objaśni technikę ćwiczeń lub zaplanuje dla Ciebie cykl treningowy.

7 kroków współpracy

Po wywiadzie, podczas pierwszej konsultacji posługując się testami screen’ingowymi, oceniamy Twoją siłę, stabilność, mobilność, oddech oraz wzorce ruchowe. Określanie punktu wyjściowego to podstawa, by nakreślić dobrany do Ciebie…

W zależności od wyników testów oraz Twoich preferencji tworzymy plan działania na wyznaczony okres. Papier przyjmie wszystko, a wiemy z doświadczenia, że realia bywają różne i napotykamy dodatkowe ograniczenia oraz problemy. Dlatego korygujemy na bieżąco każdą rozpiskę, by jeszcze bardziej odpowiadała Twoim potrzebom. Później nadchodzi czas na…

Za­leż­nie od moż­li­wo­ści i Two­ich upodo­bań mo­że­my pra­co­wać wspól­nie 1:1 w kra­kow­skim, ka­me­ral­nym stu­diu tre­nin­gu lub wi­dy­wać się rza­dziej. W drugim przypadku kluczowe będzie omówienie planu treningowego online na każ­dy ko­lej­ny okres, któ­ry mo­żesz re­ali­zo­wać tak­że na wła­sną rękę. Niezależnie od Twojego wyboru, kła­dzie­my wy­so­ki na­cisk na…

… samopoczucia, obciążeń treningowych oraz zmęczenia. W dzisiejszych czasach pełnych stresorów, zawrotnego tempa życia, nierzadko zmagamy się z wieloma problemami. Ważne, trening był optymalnym bodźcem (niedotrenowanie i przetrenowanie nie są mile widziane). Progres jest nieunikniony, potrzebny jest tylko…

… który musi upłynąć by nastąpiła adaptacja do wysiłku. Każdy realny cel jest możliwy do wykonania, warto jednak pamiętać, że trening to proces, który doprowadza nas do momentu, w którym osiągamy zamierzony…

Lepsze samopoczucie jest dobrym wyznacznikiem, my jednak lubimy mierzalne rezultaty. Im bardziej sprecyzowany będzie Twój cel tym lepiej. Jeśli owego nie posiadasz, bez problemu nakreślimy go wspólnie na pierwszej konsultacji! Oprócz widocznego rezultatu, priorytetem jest dla nas..

… z zakresu wysiłku fizycznego, odnowy biologicznej oraz podstaw żywienia i psychologii. Jesteśmy pasjonatami powyższych dziedzin i wciąż pogłębiamy swoją wiedzę, aby lepiej pomagać innym. Staramy się również przekazywać ją naszym podopiecznym by byli bardziej świadomi procesów zachodzących w organiźmie i rozumieli zasadność wprowadzania konretnych metod treningowych.

Proponujemy dla Ciebie dwa typy współpracy – online oraz stacjonarną – w zależności od preferencji oraz możliwości lokalizacyjnych.

Współpraca online

Polecamy ten typ współpracy, gdy chcesz mieć odpowiednio zaplanowane jednostki treningowe do swojego aktualnego poziomu wytrenowania, ale wolisz ćwiczyć samemu na siłowni lub w domu. Po kliknięciu na wybraną opcję zostaniesz przeniesiony do sklepu, by sfinalizować transakcję. Następnie prześlemy do Ciebie odpowiednie kwestionariusze z pytaniami, których celem jest odpowiednie dopasowanie planu.

pln

149

/msc

pln

299

/msc

pln

399

/msc

Współpraca stacjonarna

Jeśli mieszkasz w Krakowie lub jego sąsiedztwie i jesteś zainteresowany usługą 1:1, ta opcja będzie dla Ciebie. Treningi odbywają się w studiu Next Generation Performance przy ul. Senatorskiej 26 (dzielnica Salwator). Na początek polecamy zapisanie się na pierwszą konsultację, na której przechodzimy po kolei przez wywiad oraz testy sprawności funkcjonalnej, co pozwala nam nakreślić plan dalszej współpracy. Cena za kolejne treningi ustalana jest na miejscu i uzależniona jest od rodzaju współpracy oraz ilości odbywających się treningów w tygodniu.

pln

130

/godz