Blog | Regeneracja | Trening

Teoria superkompensacji

Opisuje związek pomiędzy włożonym wysiłkiem, a regeneracją, który prowadzi do adaptacji fizycznej oraz pobudzenia neurofizjologicznego i metabolicznego. Ten proces został w dużej mierze oparty na teorii H.Selye’go (1936r.) o ogólnym syndromie adaptacyjnym (ang. general adaptation syndrome – GAS).

Reakcje fizjologiczne mogą obejmować ostre zmiany metaboliczne, hormonalne, sercowo-naczyniowe, nerwowo-mięśniowe i sygnalizacji komórkowej. Można na nie wpływać poprzez ilość, intensywność, częstotliwość i rodzaj treningu podejmowanego przez sportowca. Im większa intensywność, objętości lub czas trwania treningu, tym większa odpowiedź reakcji fizjologicznych

 

żródło: https://www.peakendurancesport.com/endurance-training/recovery-strategies/importance-recovery-various-recovery-strategies/.

 

  • Jeśli regeneracja po treningu jest wystarczająca, aby sprostać poziomowi szoku wywołanego przez trening, wówczas nowy poziom wyników sportowych powinien zostać osiągnięty w ciągu dni, tygodni lub miesięcy.
  • Jeśli trening jest zbyt trudny (szok związany z obciążeniem pracą jest zbyt duży), a regeneracja jest niewystarczająca – nowy poziom wydajności nie zostanie osiągnięty lub może się nawet pogorszyć.
  • Zbyt łatwy trening (niewystarczający szok związany z obciążeniem pracą) również nie będzie stymulować procesu superkompensacji i nie zostanie osiągnięty nowy poziom wydajności lub może nawet spaść.

 

Korzyści:

  • pomaga sportowcowi radzić sobie ze stresem oraz z wysokimi intensywnościami treningów,
  • pomaga trenerom tworzyć ustrukturyzowane systemy szkoleniowe,
  • pozwala uniknąć wystąpienia krytycznych poziomów zmęczenia i przetrenowania,
  • uświadamia trenerowi potrzebę zmieniania intensywności w celu osiągnięcia najlepszej adaptacji,
  • uzasadnia stosowanie różnych strategii regeneracyjnych po zawodach,
  • wykorzystuje w treningu zarówno techniki fizjologiczne, jak i psychologiczne.

 

Wspomniany powyżej proces przebiega różnie, w zależności od indywidualnych uwarunkowań ćwiczących. W przypadku osób początkujących, do zwiększenia potencjału fizycznego może dojść już po jednym treningu, po którym zapewniony zostanie prawidłowy przebieg regeneracji i adaptacji do stresu. W przypadku bardziej doświadczonych osób, dalsze postępy przebiegają znacznie wolniej.

Jeden z wniosków, jaki możemy wysnuć to fakt, że nie stajemy się silniejsi w trakcie treningu, proces ten zachodzi dopiero podczas regeneracji.

 

Źródła:

1.Bompa, Tudor O., Buzzichelli, Carlo: „Periodization: Theory and Methodology of Training”; Human Kinetics 2019

2.Rippetoe Mark, Baker Andy: „Programowanie treningu siłowego”; wyd. Galaktyka, 2019

3.Australian Strength & Conditioning Association: „Module 1 – resource manual”

Mogą Cię również zainteresować:

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google