Propriocepcja

Wyobraź sobie, że obok zmysłu smaku, wzorku, słuchu, dotyku i węchu masz dodatkowy zmysł jakim jest propriocepcja (pojęcie to często można spotkać również pod nazwami zmysł kinestetyczny czy czucie głębokie).…

Czytaj dalej Propriocepcja