Propriocepcja

Wyobraź sobie, że obok zmysłu smaku, wzorku, słuchu, dotyku i węchu masz dodatkowy zmysł jakim jest propriocepcja (pojęcie to często można spotkać również pod nazwami zmysł kinestetyczny czy czucie głębokie).…

Czytaj dalej Propriocepcja

Mięśnie globalne i lokalne

Istnieje wiele „sztucznych” klasyfikacji mięśni, które są grupowane m.in. na podstawie budowy, dominującego rodzaju włókna czy jego przebiegu. Biorąc pod uwagę bardziej praktycznie spojrzenie zdecydowanie lepszy wydaje się podział na…

Czytaj dalej Mięśnie globalne i lokalne